Vizioni ynë është të jemi kompania lider në përmirësimin e cilësisë së administrimit të godinave të bashkëpronësisë, institucioneve private dhe publike, si dhe në ofrimin e suporteve ndaj kërkesave të ndryshme të administratorëve.


Domus Nostra është totalisht e oriontuar ndaj një shërbimi profesional dhe do të imponojë standarte në tregun e administrimit të bashkëpronësisë duke e kthyer këtë në një kulturë të shoqërisë tonë, ku çdo bashkëpronar të kërkojë me ngulm administrimin e bashkëpronësisë në të cilën ai bën pjësë.  


Ne ndihmojmë komunitetin  që të përmbushin nevojën e të jetuarit në harmoni.