Tjetër:

Smiley faceHISTORIKU

Domus Nostra është një kompani e re me seli në Tiranë e cila ushtron veprimtarinë e saj në fushen e administrimit të bashkëpronësive. Ne vijmë rishtas si e vetmja kompani private e liçensuar sipas legjislacionit shqiptar në trajnimin fillestar dhe të vazhduar  të administratorëve të bashkëpronësive.


Stafi jonë trajnues është trajnuar nga profesionitët më të mirë Italian në fushën e administrimit të bashkëpronësisë që prej vitit 1987.


Domus Nostra gjithashtu operon, si kompani administrimi e godinave në bashkëpronësi dhe institucioneve publike e private. Ne kemi studiuar praktikat më të mira të vëndeve europiane  (Itali, Spanje etj) të cilat janë shëmbuj suksesesh në fushën e administrimit të bashkëpronësive dhe i kemi përshtatur këto praktika me legjislacionin dhe shoqërinë shqiptare.


Domus Nostra vendos standart dhe profesionalizëm në administrimin e bashkëpronësisë.