Smiley faceMisioni


Misioni i kompanisë tonë është që të ofrojmë shërbimet më cilësore në treg:


  • Të rrisim nivelin profesional të të gjithë administratorëve të godinave në bashkpronësi.
  • Të jemi në mënyrë të vazhdueshme në adaptimin e risive teknologjike në programet tona trajnuese për të përmirësuar shërbimet që ne ofrojmë.

Domus Nostra synon që brenda vitit të parë të përfundojë trajnimet fillestare dhe çertifikimet e te gjitha kërkesave të adminitratorëve dhe mbas kësaj periudhe të fillojë me trajnimet e vazhdueshme.